Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 02/10/2019

05.08.2019 – 11.08.2019

Roboty drogowe:

– odhumusowanie DG108625L km. 0+375-0+463.

– odhumusowanie S19 km. 4+494,82 (WS-6)-5+178,75 (WD-7).

– wycinka drzew S19 str L przy DK19     km. 2+100 – 2+200  1+700 – 1+900.

– porządkowanie terenu po wycince S19 km. 0+000-9+000.

– odhumusowanie DDP 15 (dokończenie).

– wykonanie tymczasowych wyjazdów z budowy na DW 857 w śladzie DDP 14 i DDP 15.

– wprowadzenie COR (Czasowej Organizacji Ruchu) na etap budowy i funkcjonowania wjazdów/wyjazdów na budowę w ciągu DW nr 857 odc. Brzeziny- Modliborzyce.

– odhumusowanie DD04P, DD05P, DDP06, DDP03

– zabezpieczenie gazociągu średniego ciśnienia w kolizji z DDP14.\

Roboty mostowe:

– przygotowanie dokumentów wykonawcy (PZJ, wnioski o zatwierdzenie materiałów, projekty technologiczne)

Roboty branżowe:

– montaż przepustu tymczasowego

– montaż płotków herpetologicznych ok. 500m

Roboty inne:

– organizacja zaplecza budowy w Modliborzycach i Szastarce

– organizacja laboratorium

– przygotowanie dokumentów Wykonawcy

– nadzór ornitologiczny nad wycinką i wywozem drewna. Kontrole terenu w dolinie rzeki Sanny

– nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.

– sprawdzenie saperskie w km 9+000 – koniec odcinka