Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 02/10/2019

26.08.2019 – 01.09.2019

Roboty ogólnobranżowe:
– Organizacja zaplecza budowy.
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe -wprowadzenie uwag Weryfikatora odnośnie PRZEDMIARU ROBÓT w zakresie tomów: Tom 11 Ekrany akustyczne, Tom 12 Elementy Systemu Zarządzania Ruchem, Tom 13 Budynki toalet na MOP „Felinów” w części dotyczącej tomów: 13.1.1, 13.1.2 i 13.2.1, 13.2.2.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
– Wprowadzanie zmian w dokumentacji w związku z uwagami Zarządzającego Ruchem w zakresie Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
– Nadzory autorskie: przygotowanie i przekazanie opinii Projektanta do KNA/001/2019 dotyczącej wzmocnieni podłoża pod drogi technologiczne KR1/KR2
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami. Odłowy płazów z terenu budowy.
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
– Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
– Ułożenie kręgów betonowych DN 2000 na zaprawie cementowej.
– Wykonanie wygrodzeń herpetologicznych w km 12+480 do rzeki Sanna
– Budowa przepustu czasowego na rz. Sanna: odsączenie wykopu pod przepust
– Fundament pod przepust: materac gr. 0,4m, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 0,2m, płyty drogowe prefabrykowane

Roboty drogowe:
– Roboty ziemne wykop/ nasyp do 1 m: DDP04, DDP05, DDP14, DDP15, roboty ziemne wykop – trasa zasadnicza km 13+100 – 13+300.
– Roboty ziemne wykop/ nasyp Trasa Główna.
– Odhumusowanie: DD03 km 0+800 – 1+508,96, S19 odc. (WD-7)5+178,75-(PZDsz-8) 5+929,57,Trasa Główna km 3+180 – 3+500, km 3+700 – 4+450, km 5+250 – 5+350, DDL01 km 0+800 – 1+130, DDP08 km 0+800 – 1+130, DDP16 km 0+000 – 0+350, DDL05 km. 1+150 – 1+300.
– Ulepszenie technologiczne podłoża rodzimego na głębokość 40cm S19 odc. 4+650-4+980.
– Wykonanie ulepszonego podłoża C0.4/0.5 – drogi technologiczne w śladzie DDP14, DDP15 i pasa technologicznego w km 13+200 – 13+600 str. prawa.
– Osuszenie podłoża pod nasyp DDP14 km. 0+000 – 0+216.
– Osuszanie warstwy nasypu DDP05 km. 0+100 – 0+600 i DDP04 km. 0+200 – 0+600 .
– Osuszanie podłoża pod nasyp Trasa Główna km. 4+700 – 4+850 .
– Rozłożenie warstwy kruszywa gr 0,2m DDP15 km. 0+000 – 0+264.
– Porządkowanie terenu po wycince S19 odc. 0+000-9+000.
– Zrywka drzew, wyrywanie i wywóz karpin, prace porządkowe km 10+718 – koniec odcinka.

Roboty branżowe:
– Kolizja teletechniczna T17 Modliborzyce (wykop po nowej trasie do przebudowy sieci miedzianej i światłowodowej),
– kolizja wodociągowa W9 km. 13+000
– Kolizja gazowa G1 Modliborzyce km. 13+000