Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 10/08/2020

03.08.2020 – 09.08.2020

Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Roboty ziemne wykop: TG od 0+800 do 1+500; TG od 1+900 do 2+100; TG od 2+000 do 2+100; TG od 7+400 do 7+550; TG od 8+900 do 9+000; L01P odc. „a”, wykop rowu
– roboty ziemne nasyp/GWN: TG od 0+360 do 0+561, GWN; TG od 1+784 do 1+900; TG od 2+050 do 2+150; TG od 3+085 do 3+385; TG od 3+422 do 3+800; L01P + L02P odc. „b”; TG 7+271; TG od 7+680 do 7+825; DP2743L; DP2802L
– Osuszanie nasypów: TG 3+085; TG od 3+423 do 3+700; L02P odc. „”b””; L01L, 0+100; L02L, 0+200; TG od 5+860 do 5+940; TG od 7+220 do 7+340, GWN; TG od 7+650 do 7+990; DP2743L, prawy najazd
DP2802L; DDL05 od 0+070 do 0+110
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3): TG od 2+100 do 2+145; TG od 7+320 do 7+530; TG od 8+800 do 9+400
– Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35%. grubości 20 cm (KR6-KR5) niepełniąca roli warstwy odsączającej: TG od 3+700 do 3+800; TG od 7+340,15 do 7+679,85; TG 8+200; TG od 8+750 do 9+000
– Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm (KR6-KR5, st. postojowe MOP): TG 8+200; TG od 8+600 do 9+000
– Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5mm: TG 8+200; TG od 8+600 do 9+000
– Odspajanie i kruszenie skały TG S19 km 0+900
– Skropienie emulsją powierzchni niebitumicznej: TG od 6+270 do 6+410 str. L i P
– Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG od 3+840 do 4+330 str. L+P; TG od 4+690 do 5+710 str.L+P; TG od 6+270 do 6+410, str. L i P; TG od 6+320 do 7+200 str. P
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): TG od 6+265 do 6+410, str. L i P
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W 25/55-60, grubości 8 cm: TG od 3+840 do 4+330 str. L i P; TG od 4+690 do 5+710 str. L i P
– Ściek trójkątny monolityczny: TG od 4+875 do 4+680; TG od 6+830 do 7+893
– Zmiana organizacji ruchu: DP2744L
– Likwidacja bypassu, frezowanie: objazd WS-4
– Rozbiórka konstrukcji starodroża + odhumusowanie: DP2743L od 0+000 do 0+125
– Wykop: PH DD03-0+258.14 – średnica przepustu: 80 cm
– Montaż reperów osiadań: TG od 2+950 do 3+085; TG od 3+400 do 3+500; TG 8+000; DP2802L
SEKCJA 3-4
– Wykop: TG 9+500 – 10+100; TG 11+300 – 11+400; TG 11+400 – 11+500; TG 15+700
– Nasyp: TG 11+100 – 11+200; TG 15+600 – 16+100; DW857 WD14(0+340) – 0+420; DW857 0+120 – WD14(0+288); DG108739L WD20(0+271) – 0+370; DD02 0+160 – WD15(0+217); DD03 WD16(0+208) – 0+270; DD03 0+095 – WD16(0+155); DD04 0+040 – WD17(0+143); DD04 WD17(0+194) – 0+320; DDL15a 0+000 – 0+150
– Nasyp pomiędzy pasami rozdziału: TG 15+200 – 15+600
– Osuszenie nasypów: TG 11+075 – 11+200; DW857 (WD14) 0+120 – 0+450; DG108739L WD20(0+271) – 0+360; DD04 WD17(0+194) – 0+320; DD03 WD16(0+208) – 0+280; DD02 WD15(0+270) – 0+290; DD02 0+160 – WD15(0+217)
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: TG 10+335 – 10+570; TG 11+400 – 11+600; DDL15a 0+695- 1+595
– Warstwa mrozoochronna: TG 11+500 – 11+700
– Podbudowa pomocnicza C5/6: TG str. Lewa 11+730 – 12+000
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: DDL16 0+600 – 1+017; TG str. Lewa 12+000 – 12+300
– Profilowanie skarp: DP2815L, DG108739L, DW857, TG 11+100 – 11+200
– Profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej: TG 11+800 – 12+300
– Profilowanie i zagęsczanie podłoża: TG 9+700-10+400
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, TG km 17+185 – 17+945, str.P; TG km 17+700 – 17+955, str.L
– Ściek trójkątny wykonywany metodą ciągłego betonowania: TG 13+545 – 14+100 jezdnia prawa, strona lewa
– Ułożenie geotkaniny – półmaterac: DG108739L 0+120 – WD20(0+221)
– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: PH DDL16-0+630.00 – średnica przepustu: 60 cm; PH DDL16-0+486.53 – średnica przepustu: 60 cm; PH DDL16-0+257.33 – średnica przepustu: 60 cm
Roboty mostowe:
Zasypki obiektu PZDs-1
Zasypka konstrukcji stalowej PZDd-2
Izolacja prefabrykatów betonowych WS-3
Zasypki obiektu WS-3
Zasypki obiektu WS-4
Zasypka obiektu WS-5
Izolacja pod kapy WS-5
Zbrojenie skrzydeł WS-6
Deskowanie skrzydeł WS-6
Betonowanie skrzydeł WS-6
Zbrojenie UN na belkach prefabrykowanych WS-6
Deskowanie UN na belkach prefabrykowanych WS-6
Betonowanie UN WS-6
Zasypka obiektu WD-7
Montaż krawężników WD-7
Deski gzymsowe WD-7
Zbrojenie kap chodnikowych  WD-7
Montaż dylatacji WD-7
Izolacja cienka ścian PZDdsz-8
Dren za obiektem WS-9
Dren za obiektem WD-10
Rozdeskowanie UN WD-10
Izolacja ścian PZDsz-11a
Zasypka pod drenaż PZDsz-11a
Zbrojenie, deskowanie i betonowanie zamków i uciągleń PZDsz-11a
Deskowanie ścian WS-12
Zbrojenie ścian WS-12
Betonowanie ścian WS-12
Izolacja ścian WS-12
Papa pod kapy chodnikowe WD-14
Zasypka obiektu WD-14
Zbrojenie ścianki zaplecznej WD-14
Drenaż za obiektem WD-15
Zasypka obiektu WD-15
Drenaż za obiektem WD-16
Deskowanie UN WD-16
Zbrojenie UN WD-16
Zasypka obiektu WD-16
Sprężenie UN WD-17
Zasypka obiektu WD-17
Zasypka pod drenaż WD-18
Dren za obiektem WD-18
Dren za obiektem WD-20

Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia drogowego – S03
Budowa linii kablowej zasilającej SZR 03
Montaż pierścieni odciążających KM 11+800-12+400
Kanalizacja deszczowa – KD ZR11 – km 10+880
Kanalizacja deszczowa – KD ZR9 – km 8+000 – 8+300
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 3+700 – 3+800
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 8+000 – 8+300
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 9+700 – 10+000
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 11+800 – 12+200
Kanalizacja deszczowa MOP km 10+000
Drenaż w pasie rozdziału – km 14+200 – 15+020
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-05 – wykop
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-06 – wykop
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-06 – układanie warstw konstrukcji zbiornika
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-07 – układanie warstw konstrukcji zbiornika
Prace ziemne w jarze km 10+755

Budowa MOP:
Zbrojenie i deskowanie stropodachu – Mop Lewy

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ_01, Hydroizolacja
PZŁ_02, Hydroizolacja
PZŁ_02, Wyposażenie : Kapa chodnikowa: deski gzymsowe, krawężnik kamienny
PZM_3, Zbrojenie ścian czołowych
PZM_3, Deskowanie ścian czołowych