Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 18/01/2021

11.01.2021 – 17.01.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
„Usuwanie skutków opadów deszczu: odmulanie rowów i przepustów S19, odpompowywanie wody, naprawa romytych skarp oraz poboczy S19
Roboty zabezpieczające na okres  zimowy „
SEKCJA 3-4
„Odmulenie rowów , usunięcie zastoisk wody: TG 9+000 – 18+137”
„Humusowanie: TG 17+000 – 17+200”
„Wykop:  MOP Prawy”
„Nasyp:  MOP Prawy”
„Nasyp z gruntu przepuszczalnego wraz ze zbrojeniem skarp nasypu geotkaniną poliestrową: TG 12+540 – 12+620”
„Kolumny betonowe w technologi kolumn żwirowo-betonowych: TG 12+650 – 12+665”
„Kolumny żwirowe w technologi kolumn żwirowo-betonowych TG 12+650 – 12+665”
„Profilowanie skarp i podłoża pod chodnik : DP2815L, DD04”
„Podbudowa z kruszywa – chodnik: DP2815L”
„Kostka betonowa – chodnik: DP2815L”
„Obrzeże: DP2815L”
„Wykonanie ścieku  – korytko mudlowe: TG km 17+180-17+220”
Roboty mostowe:
Montaż zbrojenia fundamentów MS-13
Betonowanie fundamentów MS-13
Deskowanie korpusu podpór MS-13
Balustrady WD-15
Ścianka zapleczna (deskowanie, zbrojenie, betonowanie) WD-15
Płyty przejściowe (deskowanie, zbrojenie, betonowanie) WD-16
Montaż desek gzymsowych WD-16
Ścianki zapleczne (deskowanie, zbrojenie, betonowanie) WD-16
Umocnienie skarp WD-17
Schody skarpowe WD-17
Ścieki skarpowe WD-17
Balustrady WD-18
Zasypka za przyczółkami WD 20
Roboty branżowe:
SO7   Budowa oświetlenia drogowego (montaż fundamentów) zasilanego z SO7 Węzeł Modliborzyce LP03P i LP04P
SO6   Budowa oświetlenia drogowego (montaż fundamentów) zasilanego z SO6 trasa główna
SO9   Budowa oświetlenia drogowego  (montaż fundamentów) zasilanego z SO 9 droga DP2742L
SO1   Budowa oświetlenia drogowego  (montaż słupów) zasilanego z SO 1
SO1   Budowa oświetlenia drogowego  (montaż słupów) zasilanego z SO 2
Kanał technologiczny 3600-3900
Kolizja wodociągowa W2 km 3+032-3+048
Kanalizacja deszczowa – wyloty przykanalików wpustów na skarpę – km. 5+900-6+000, 3+400-3+900 Kanalizacja deszczowa – KDZR16 km 13+000
Kanalizacja deszczowa –  montaż wyposażenia studni km 0+000-3+400
Kanalizacja deszczowa – montaż krat wpustów km 5+900-6+000
Budowa MOP:
Roboty nie były prowadzone.

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ 10 – Betonowanie ławy fundamentowej
PZŁ 10 – Wykonanie warstwy 20cm stabilizacji
PZŁ 10 – Wykonanie warstwy 10cm chudego betonu
PZŁ 11 – Wykonanie warstwy 20cm stabilizacji
PZŁ 11 – Wykonanie warstwy 10cm chudego betonu