Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 02/10/2019

02.09.2019 – 08.09.2019

Roboty ogólnobranżowe:
– Organizacja zaplecza budowy.
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB
– Oczekiwanie na informację odnośnie wprowadzenia zmian w dokumentacji w związku z uwagami Zarządzającego Ruchem w zakresie Projektu Stałej Organizacji Ruchu (Klauzula rozpatrzenia PSOR nr Z2.4080.106.2019.mb z dn. 17.07.2019r. oraz pisma Inżyniera znak IK/TPF/S19/Cz.1/2019/0542 z dn. 22.08.2019r.)
– Nadzory autorskie (przygotowanie opinii Projektanta do KNA, udzielenie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych).
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami. Odłowy płazów z terenu budowy.
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
– Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
– Badania kontrolne geotechniczne w obrębie obiektów WS-4,WS-5, WS-6,WS-9,WS-12, PZDSZ-11A, WD-18, WD-20, rejon rzeki Sanna, trasa główna S19 km 3+020-3+180 i 4+535-4+650.
– Wykonanie przejazdu kolejowego przez linię kolejową 68

Roboty drogowe:
– Odhumusowanie S19 km 2+520-2+900, km 4+530-4+650; km 6+025-6+375; km 8+175-8+850
– Roboty ziemne nasyp S19 km 4+525-4+965
– Roboty ziemne wykop S19 km 2+500-2+900; km 5+100-5+700; km 8+900-8+985.
– Roboty ziemne nasyp DG108625L, DDL01 km 0+800-1+130, DDP03 km 0+800-1+450, DDP08 km 0+000-0+450; km 0+930-1+100
– Wykonanie przejazdu kolejowego LK 68
– Porządkowanie terenu po wycince S19
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu TG km 4+700-4+850
– Odhumusowanie DDP17 km 0+300-1+300.
-Roboty ziemne wykop TG km 13+050-13+100, km 13+250-13+370.
– Roboty ziemne wykop i nasyp do 1 m DDP17, km 0+000-1+200.
– Wykonanie ulepszonego podłoża C0.4/0.5 – DDP14 0+000-0+216, DDP16 0+000-0+692 i DDP14.
– Wykonanie drogi technologicznej w śladzie pasa technologicznego km 12+550-12+633 str.P.
– Wykonanie warstwy z kruszywa 0-31,5mm DDP14 km 0+000-0+216, DDP16 km 0+000-0+300.

Roboty branżowe:
– Kolizja SN nr 6 km 13+200.
– Kolizja SN nr 1 km 3+000.
– Kolizja SN nr 2 km 3+240.
– Kolizja T17 Modliborzyce.
– Kolizja T-4 km. 2+950 – 3+500.
– Kolizja wodociągowa W9 13+000.
– Kolizja wodociągowa W4 4+972 – 5+049.
– Kolizja G1 13+100.
– Przepusty skrzynkowe:
– PZM 12a km 0+174,73 Ławy fundamentowe – wykonanie wykopu pod ławy fundamentowe.
– PZM 12 km 13+415,77 Ławy fundamentowe – wykonanie wykopu pod ławy fundamentowe.