Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 02/10/2019

09.09.2019 – 15.09.2019

Roboty ogólnobranżowe:
– Organizacja zaplecza budowy.
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
– Nadzory autorskie.
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami. Odłowy płazów z terenu budowy.
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
– Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
– Badania kontrolne geotechniczne w obrębie obiektów WS-4,WS-5, WS-6,WS-9,WS-12, PZDSZ-11A, WD-18, WD-20, rejon rzeki Sanna, trasa główna S19 km 3+020-3+180 i 4+535-4+650.
– Wykonanie przejazdu kolejowego przez linię kolejową 68: uziemienie kontenera dróżników, montaż bezpieczników, uruchomienie przyłącza elektrycznego, uszczelnienie przejazdu masą zalewową w zakresie międzytorza, oznakowanie i montaż bramownic, zakończenie robót związanych z łącznością strażnicową.

Roboty drogowe:
– Odhumusowanie S19 km 2+520-2+900; km 6+025-6+375; km 7+000-7+600; km 8+175-8+850.
– Wykonanie wzmocnienia- warstwa nasypu gr 40cm z materiału z wykopu ulepszona spoiwem hydraulicznym S19 km 8+175-8+850.
– Roboty ziemne nasyp S19 km 4+500-4+650; km 3+225-3+300.
– Roboty ziemne nasyp DDP03, DDP08, DDL05, DDL01, DG108625L.
– Roboty ziemne wykop S19 km 2+520-2+675; km 5+300-5+700; 6+075-6+100; km 8+800-9+000.
– Wykonanie uszlachetnienia gruntów z wykopu przeznaczonych na nasyp – DDP03, DDP04, DDP08

– Odhumusowanie S19 km 12+450-12+550; km 14+800-15+200; km 15+000-15+120.
– Odhumusowanie DDP17 km 1+300-1+661.
– Odhumusowanie pas technologiczny str.P km 12+200-12+550.
– Odhumusowanie DDP18 km 0+000-0+100.
– Roboty ziemne nasyp DDP17 km 0+050-0+700.
– Roboty ziemne wykop S19 km 13+050-13+300; km 14+800-15+200.
– Wykonanie warstwy z kruszywa 0-31,5mm DDP16 km 0+300-0+600.

Roboty branżowe:
– Kolizja 2 nN km 2+960 WS-4; Kolizja 2 SN km 3+240; Kolizja 1 SN 3+100; Kolizja 6SN km 13+200.
– Kolizja T4 km 2+960; Kolizja T17 Modliborzyce.
– Kolizja wodociągowa W9 13+000; W4 4+972 – 5+049; W5 5+098- 5+208.
– Kolizja G1 13+100; G2 15+675.

Przepusty skrzynkowe:
– Wykop pod fundament- przepust nr 8.
– Odwadnianie wykopu metodą igłofiltrów- PZM-12a.