Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 02/10/2019

16.09.2019 – 22.09.2019

Roboty ogólnobranżowe:
– Organizacja zaplecza budowy.
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB
– Nadzory autorskie: przygotowanie opinii Projektanta do KNA.
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami. Odłowy płazów z terenu budowy.
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
– Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
– Nadzór saperski.

Roboty drogowe:
– Odhumusowanie S19 km 5+900-6+250;km 7+200-7+500 km 8+100-8+475.
– Odhumusowanie S19 WĘZEŁ „SZASTARKA” (POLICHNA).
– Wykonanie wzmocnienia- warstwa nasypu gr 40cm z materiału z wykopu ulepszona spoiwem hydraulicznym S19 km 3+200-4+850.
– Roboty ziemne nasyp S19 km 4+500-4+850.
– Roboty ziemne wykop S19 km 2+520-2+675;km 5+100-5+400; km 6+075-6+200; km 8+800-9+000.
– Roboty ziemne nasyp DDP03, DDP08, DDL07, DDL05, DDL01, ŁĄCZNIK POMIĘDZY DDP03 A S19.
– Wykonanie drogi technologicznej-przejazd przez TG od wyjazdu z magazynu w kierunku DDP03.
– Zakończenie wykonania przejazdu kolejowego na LK 68 (oznakowanie, montaż bramownic)
– Wykonanie uszlachetnienia gruntów z wykopu przeznaczonych na nasyp – DDP03, DDL05, DDP06, DDP08
– Odhumusowanie S19 km 12+450-12+600, DDP12 km 0+000-0+529, pas technologiczny str.P km 11+900-12+200; DDP18 km 0+300-1+000.
– Roboty ziemne nasyp DDP17 km 0+000-1+7600.
– Roboty ziemne wykop S19 km 13+050-13+300; km 14+800-15+200.
– Prace związane z utylizacją karpin km 11+400.

Roboty branżowe:
– Kolizja T4 km 2+960.
– Kolizja T17 Modliborzyce.
– Kolizja 6 SN km 13+200.
– Kolizja 8 nN 13+400.
– Kolizja 1 SN 3+000.
– Kolizja 5NN km 7+600-7+900.
– Kolizja wodociągowa W9 13+000.
– Kolizja wodociągowa W4 4+972 – 5+049.
– Kolizja wodociągowa W5 5+098- 5+208.
– Kolizja G1 13+100.
– Kolizja G2 15+675.

Przepusty skrzynkowe:
– Roboty ziemne wykop – PZM12
– Przygotowanie deskowania pod ławy fundamentowe – PZM12a
– Odwadnianie wykopu metodą igłofiltrów- PZM12a.