Znaki drogowe

Aktualności z polskiego rynku drogowego (stan na 05.06.2024):

Polski rynek drogowy przechodzi dynamiczny okres zmian. W kraju realizowane są liczne inwestycje infrastrukturalne, mające na celu poprawę jakości dróg i ułatwienie komunikacji. Nowe drogi ekspresowe i autostrady powstają w różnych częściach kraju, a istniejące trasy są modernizowane i rozbudowywane.

Przetargi

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) planuje w 2024 roku ogłosić przetargi na blisko 215 km nowych dróg
 • Wśród nich znajdą się m.in. odcinki S19, S11, DK12, DK29, DK28 i DK22. 
 • Ponadto, GDDKiA zamierza ogłosić przetargi na 5 obwodnic, które pierwotnie miały być ogłoszone w 2023 roku, ale z powodu braku środków przesunięto je na rok 2024. 
 • Łączna długość tych obwodnic to około 17 km.

Inwestycje

 • Obecnie trwają przetargi na 20 odcinków dróg o łącznej długości blisko 290 km.
 • Większość z nich dotyczy odcinków realizowanych w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Pozostałe to inwestycje z Programu Budowy 100 obwodnic.
 • Wśród najważniejszych inwestycji w budowie znajdują się m.in. kolejne odcinki S8 w woj. dolnośląskim, S10 od Szczecina do Piły, S11 w woj. wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, a także DK74 od Kielc do Niska.

Budowa dróg

 • W 2023 roku GDDKiA podpisała umowy z wykonawcami na 16 odcinków dróg o łącznej długości 216 km.
 • Wśród nich znajdują się zarówno drogi ekspresowe, jak i obwodnice.
 • Inwestycje te są realizowane w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Programu Budowy 100 obwodnic.

Dodatkowe informacje

 • Szczegółowe informacje na temat przetargów, inwestycji i budowy dróg w Polsce można znaleźć na stronach internetowych GDDKiA:
 • Warto również śledzić media branżowe,, gdzie można znaleźć bieżące informacje o inwestycjach drogowych w Polsce.