Infrastruktura Drogowa

Infrastruktura drogowa
DROGI EKSPRESOWE

Drogi ekspresowe i autostrady w Polsce na tle innych krajów świata

Sieć dróg ekspresowych i autostrad w Polsce rozwija się dynamicznie w ostatnich latach. Coraz więcej odcinków tras szybkiego ruchu jest oddawanych do użytku, co ułatwia i przyspiesza podróże. Jak jednak wypada Polska na tle innych krajów świata pod względem gęstości i jakości infrastruktury drogowej? W tym artykule porównamy sieć dróg ekspresowych i autostrad w Polsce…

Rodzaje dróg

Drogi krajowe: Stanowią kręgosłup sieci drogowej Polski i łączą główne ośrodki miejskie i aglomeracje. W 2021 roku istniało 17 762 km dróg krajowych.

Drogi wojewódzkie: Uzupełniają sieć dróg krajowych i zapewniają dojazd do mniejszych miejscowości i lokalnych ośrodków. W 2021 roku istniało 40 000 km dróg wojewódzkich.

Drogi powiatowe: Zapewniają dostęp do terenów wiejskich i posesji. W 2021 roku istniało 410 000 km dróg powiatowych i gminnych.

Autostrady

Długość: W 2024 roku w Polsce istniało 1849,2 km autostrad i 3266,4 km dróg ekspresowych.

Opłaty: Na niektórych autostradach w Polsce pobierane są opłaty za przejazd.
Opłaty obowiązują na odcinkach A1, A2 i A4.
System opłat jest elektroniczny i oparty na viaTOLL.

Bezpieczeństwo: Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce są wyposażone w nowoczesną infrastrukturę bezpieczeństwa, taką jak bariery ochronne, oznakowanie i oświetlenie.

Mosty i tunele

Liczba: W Polsce istnieje około 30 000 mostów i wiaduktów. Najdłuższym mostem w Polsce jest Most Solidarności w Gdańsku (1376 m).
W Polsce jest również kilka tuneli drogowych, m.in. Tunel Wisła w Warszawie (640 m) i Tunel Beskid w Bielsku-Białej (1732 m).

Stan techniczny: Stan techniczny mostów i tuneli w Polsce jest monitorowany i regularnie remontowane.
W 2023 roku około 7% mostów i wiaduktów w Polsce wymagało remontu.

Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów

Chodniki: W 2021 roku w Polsce istniało 412000 km chodników.
Chodniki są budowane wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Drogi dla rowerów: W 2021 roku w Polsce istniało 35 000 km dróg dla rowerów.
Sieć dróg dla rowerów jest stale rozbudowywana.

Przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe: Przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe są oznakowane i wyposażone w sygnał.