Autostrady, drogi ekspresowe, obwodnice

Droga ekspresowa S19 Kraśnik – Janów Lubelski

Droga ekspresowa S19 Kraśnik – Janów Lubelski to kluczowy odcinek międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia, łączącego północną Europę z południową. Budowa tej trasy o długości 18,37 km rozpoczęła się w 2020 roku i zakończyła się w 2021 roku. Inwestycja pochłonęła kwotę ponad 300 mln zł.

Przebieg budowy

Budowa drogi S19 Kraśnik – Janów Lubelski przebiegała w dwóch etapach:

 • Etap I (2020-2021): Obejmował budowę 9,18 km drogi ekspresowej, dwóch węzłów drogowych (Szastarka i Modliborzyce) oraz Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Felinów.
 • Etap II (2021): Obejmował budowę 9,19 km drogi ekspresowej, jednego węzła drogowego (Janów Lubelski Północ) oraz MOP Janów Lubelski.

Przetargi

Umowę na budowę drogi S19 Kraśnik – Janów Lubelski wygrało konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i TPF Sp. z o.o. W przetargu wzięło udział 7 ofert.

Technologie

W budowie drogi S19 Kraśnik – Janów Lubelski zastosowano nowoczesne technologie, m.in.:

 • Nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego
 • Obiekty inżynierskie wykonane z prefabrykatów żelbetowych
 • System odwodnienia drogi
 • Ekrany akustyczne
 • System monitoringu i sterowania ruchem drogowym

Infrastruktura

Droga ekspresowa S19 Kraśnik – Janów Lubelski posiada dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dodatkowo wybudowano:

 • Dwa węzły drogowe
 • Dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)
 • Sześć przejść dla zwierząt
 • Sieć dróg serwisowych

Znaczenie drogi

Droga ekspresowa S19 Kraśnik – Janów Lubelski ma duże znaczenie dla rozwoju województwa lubelskiego. Nowa trasa usprawniła transport i ułatwiła podróże między Kraśnikiem a Janowem Lubelskim. Będzie również stanowić ważny element międzynarodowej sieci transportowej Via Carpatia.

Wpływ budowy drogi S19 Kraśnik – Janów Lubelski na środowisko naturalne

Budowa drogi S19 Kraśnik – Janów Lubelski miała pewien wpływ na środowisko naturalne. Wycinki drzew i prace budowlane wiązały się z utratą siedlisk dla zwierząt i roślin. W celu zminimalizowania negatywnych skutków budowy zastosowano szereg rozwiązań, m.in.:

 • Nasadzenia kompensacyjne
 • Budowę ekranów akustycznych
 • Budowę przejść dla zwierząt
 • Oczyszczanie wód opadowych

Należy jednak pamiętać, że budowa dróg zawsze wiąże się z pewnymi ingerencjami w środowisko naturalne. Ważne jest, aby te ingerencje były jak najmniejsze i aby stosować odpowiednie rozwiązania kompensacyjne.

Plany budowy kolejnych odcinków drogi S19

Droga S19 jest częścią międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia. Planowana jest budowa kolejnych odcinków tej trasy, m.in.:

 • S19 Lubartów – Łęczna (ok. 15 km): Budowa tego odcinka ma rozpocząć się w 2025 roku.
 • S19 Łęczna – Płosków (ok. 16 km): Budowa tego odcinka ma rozpocząć się w 2026 roku.
 • S19 Płosków – Hrebenne (ok. 17 km): Budowa tego odcinka ma rozpocząć się w 2027 roku.

Docelowo droga S19 ma połączyć się z granicą państwową z Ukrainą.

Wyzwania, z jakimi boryka się budowa dróg w Polsce

Budowa dróg w Polsce wiąże się z szeregiem wyzwań, m.in.:

 • Wysokie koszty budowy: Budowa dróg jest kosztowna, a pozyskanie środków na inwestycje stanowi często problem.
 • Długi czas budowy: Budowa dróg często trwa wiele lat, co wiąże się z utrudnieniami dla kierowców i mieszkańców.
 • Procedury administracyjne: Procesy uzyskiwania pozwoleń na budowę są często skomplikowane i czasochłonne.
 • Ochrona środowiska: Należy brać pod uwagę wpływ budowy dróg na środowisko naturalne i stosować odpowiednie rozwiązania kompensacyjne.

Mimo tych wyzwań, rząd Polski inwestuje duże środki w budowę dróg. Nowe drogi mają poprawić komunikację w kraju i ułatwić transport ludzi i towarów.

Opinie mieszkańców regionu na temat nowej drogi

Mieszkańcy regionu, przez który przebiega droga S19 Kraśnik – Janów Lubelski, mają zróżnicowane opinie na temat nowej trasy. Niektórzy cieszą się z lepszej komunikacji i krótszych czasów podróży. Inni obawiają się hałasu i zanieczyszczenia powietrza.

Należy pamiętać, że budowa dróg zawsze wiąże się z pewnymi utrudnieniami dla mieszkańców. Ważne jest, aby prowadzić z nimi dialog i szukać rozwiązań, które zminimalizują negatywne skutki budowy.

Droga ekspresowa S19 Kraśnik – Janów Lubelski to ważna inwestycja, która ma pozytywny wpływ na rozwój regionu. Nowa trasa usprawniła komunikację i ułatwiła podróże. Należy jednak pamiętać o wpływie budowy dróg na środowisko naturalne i o utrudnieniach, z jakimi borykają się mieszkańcy. Rząd Polski powinien kontynuować inwestycje w budowę dróg, ale powinien również brać pod uwagę te czynniki i szukać rozwiązań, które zminimalizują negatywne skutki budowy.