Autostrada

Autostrada A2 – informacje, parametry techniczne, przebieg trasy

Autostrada A2, znana również jako Autostrada Wielkopolsko-Pomorska, to druga co do długości autostrada w Polsce, o łącznej długości 652 km. Łączy ona Świnoujście na zachodzie z granicą z Białorusią w Kukizetce na wschodzie, przechodząc przez 7 województw i 28 powiatów. Autostrada A2 jest częścią europejskiego korytarza transportowego E30 i odgrywa kluczową rolę w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Historia Autostrady A2

Pomysł budowy autostrady A2 pojawił się już w latach 60. XX wieku. Budowa pierwszych odcinków rozpoczęła się w latach 70., a całość trasy została oddana do użytku w 2018 roku. Realizacja projektu wymagała ogromnego zaangażowania i inwestycji, zarówno ze strony władz państwowych, jak i firm prywatnych.

Budowa autostrady A2 była podzielona na wiele etapów, z których każdy realizowany był w ramach odrębnych przetargów. W przetargach brały udział zarówno polskie, jak i zagraniczne firmy budowlane. Realizacja projektu wiązała się z wieloma wyzwaniami, m.in. z koniecznością wykupu gruntów, budową mostów i tuneli oraz ochroną środowiska naturalnego.

Parametry techniczne Autostrady A2

Autostrada A2 jest drogą dwujezdniową, z dwoma lub trzema pasami ruchu w każdym kierunku. Szerokość jezdni wynosi 10,5 m, a dopuszczalna prędkość to 140 km/h. Na całej trasie wybudowano liczne węzły drogowe, umożliwiające połączenie z drogami lokalnymi i krajowymi.

Autostrada A2 wyposażona jest w nowoczesną infrastrukturę, m.in. w systemy monitoringu i sterowania ruchem drogowym, elektroniczne wyświetlacze informacyjne oraz oświetlenie uliczne. Trasa spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

Przetargi na budowę Autostrady A2

Budowa autostrady A2 była realizowana w ramach wielu przetargów, w których brały udział zarówno polskie, jak i zagraniczne firmy budowlane. Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 20 miliardów złotych.

Przetargi na budowę autostrady A2 były ściśle nadzorowane przez państwowe instytucje, aby zapewnić przejrzystość i uczciwą konkurencję. W procesie przetargowym brano pod uwagę m.in. doświadczenie firm, proponowaną cenę oraz termin realizacji inwestycji.

Przebieg budowy Autostrady A2

Budowa autostrady A2 była realizowana etapami, a każdy etap obejmował budowę określonego odcinka trasy. Cały proces budowy trwał wiele lat i wymagał ogromnego zaangażowania wielu osób.

W trakcie budowy autostrady A2 wykorzystywano nowoczesne technologie i maszyny budowlane. Szczególnym wyzwaniem było budowa mostów i tuneli, które wymagały zastosowania specjalistycznych technik i materiałów.

Przebieg trasy Autostrady A2

Autostrada A2 rozpoczyna się w Świnoujściu, gdzie łączy się z drogą krajową nr 3. Następnie biegnie na wschód, przechodząc przez takie miasta jak Poznań, Warszawa i Lublin. Kończy się na granicy z Białorusią w Kukizetce, gdzie łączy się z autostradą M1.

Trasa autostrady A2 jest dobrze skomunikowana z innymi drogami krajowymi i lokalnymi, co ułatwia podróżowanie po Polsce. Autostrada stanowi również ważną część europejskiej sieci transportowej, łącząc Polskę z innymi krajami Europy.

Autostrada A2 jest imponującym dziełem inżynierii i stanowi ważny element infrastruktury transportowej Polski. Trasa ta ułatwia podróżowanie po kraju i przyczynia się do rozwoju gospodarki. Budowa autostrady A2 była ogromnym przedsięwzięciem, które wymagało wieloletniego wysiłku i zaangażowania wielu osób.